Rau Muống Hữu Cơ 500gr

30.000

  • Sản phẩm được trồng tại trang trại hữu cơ của An Tâm Gia tại Đồng Nai
  • Tuyệt đối KHÔNG Hóa chất nhân tạo (thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất bảo quản…)
  • Tuyệt đối KHÔNG Hormone kích thích tăng trưởng
  • Tuyệt đối KHÔNG Kháng sinh hoặc sinh vật biến đổi gen
Rau Muống Hữu Cơ 500gr

30.000

0902417051