Ớt Ngọt Dài đỏ vàng DalatGAP 500gr

32.500 30.000

Ớt Ngọt Dài đỏ vàng DalatGAP 500gr

32.500 30.000

0902417051