Ớt Chuông Xanh DalatGAP 500gr

35.000 30.000

Ớt Chuông Xanh DalatGAP 500gr

35.000 30.000

0902417051