Cà tím Nhật DalatGAP 500gr

20.000 16.000

Cà tím Nhật DalatGAP 500gr

20.000 16.000

0902417051